Diplomatik Temsilciliklerde Diplomatik Statüyü, Konsolosloklarda Konsolosluk Memuru Statüsünü Haiz Personel İle İlgili Protokol Esasları Hakkında Yönetmelik.

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :