Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa çalışma ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 1198)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :