Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Disiplin amirleri
Disipline ilişkin usul ve esaslar
Yürürlük
Yürütme