E-devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi Ve Yönetilmesi Görev Ve Sorumluluğunun (mülga) Ulaştırma Bakanlığına Verilmesi Hakkındaki 24/3/2006 Tarihli Ve 2006/10316 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 2303)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :

Pdf İndir