Ekli ı Sayılı Listede Belirtilen Enstitü, Fakülte Ve Yüksekokulların Kurulması, Ekli ıı Sayılı Listede Belirtilen Enstitü, Fakülte Ve Yüksekokulların Kapatılması İle Ekli ııı Sayılı Listede Belirtilen Yüksekokul Ve Fakültelerin Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (karar Sayısı: 4180)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :