Ekli ı Sayılı Listede Belirtilen Fakülte Ve Enstitülerin Kurulması, Ekli ıı Sayılı Listede Belirtilen Fakülte, Enstitü Ve Yüksekokulların Kapatılması İle Ekli ııı Sayılı Listede Belirtilen Fakültelerin Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (karar Sayısı: 4000)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :