Eleman Temininde Güçlük çekilen Yerlerde Ve Hizmet Dallarında Sağlık Hizmetlerinin Etkili Ve Verimli Bir şekilde Yürütülebilmesi Amacıyla Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin, 2022 Yılı Sonuna Kadar Uygulanmak üzere Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (karar: 2022/342)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :