Emniyet Genel Müdürlüğü İçin Kadro İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
GENEL
Madde 3– Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN İHDAS EDİLEN KADROLAR Ünvanı Sınıfı Derecesi Adedi Komiser Emniyet Hizmetleri 5 2000 Komiser Muavini ” ” 5 500 Polis Memuru ” ” 11 15733 Başhekim Sağlık Hizmetleri 1 24 Uzman Doktor veya Dai. Tabibi ” ” 1 20 Uzman Doktor veya Dai. Tabibi ” ” 2 25 Uzman Doktor veya Dai. Tabibi ” ” 3 30 Uzman Doktor veya Dai. Tabibi ” ” 4 35 Doktor ” ” 5 142 Diş Tabibi ” ” 5 62 Psikolog ” ” 5 1 Diyetisyen ” ” 5 1 Sosyal Hizmetler Uzmanı ” ” 5 1 Başhemşire ” ” 5 2 Hemşire ” ” 5 15 Sağlık Memuru ” ” 5 5 Laborant ” ” 5 2 Başhemşire Yardımcısı ” ” 6 1 Hemşire ” ” 6 20 Sağlık Memuru ” ” 6 5 Laborant ” ” 6 2 222/236-2 Ünvanı Sınıfı Derecesi Adedi Hemşire Sağlık Hizmetleri 7 25 Sağlık Memuru ” ” 7 5 Laborant ” ” 7 2 Hemşire ” ” 8 30 Sağlık Memuru ” ” 8 5 Laborant ” ” 8 4 Sağlık Teknisyeni ” ” 8 5 Hemşire ” ” 9 58 Sağlık Memuru ” ” 9 10 Laborant ” ” 9 8 Sağlık Teknisyeni ” ” 9 5 Hemşire ” ” 10 86 Sağlık Memuru ” ” 10 20 Sağlık Teknisyeni ” ” 10 19 Sağlık Memuru ” ” 11 12 Eczacı Kalfası ” ” 11 2 Hastabakıcı Yardımcı Sağlık Hiz. 15 47 Hastane Müdürü Genel İdare Hiz. 15 1 Hastane Müdür Yardımcısı ” ” 6 1 Memur ” ” 6 5 Spiker ” ” 6 3 Programcı ” ” 6 3 Kameraman ” ” 7 5 Memur ” ” 7 5 Spiker ” ” 8 3 Memur ” ” 8 15 BİM Operatörü ” ” 9 20 Santral Operatörü ” ” 9 5 BİM Operatörü ” ” 10 35 Santral Operatörü ” ” 10 10 BİM Operatörü ” ” 11 45 Santral Operatörü ” ” 11 15 Teknisyen Teknik Hiz. 11 100 Hademe Yardımcı Hiz. 15 750 Toplam 20000