Emniyet Teşkilatında Kullanılacak Tanıtıcı Bayraklar Ve İşaretler Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Sancak
Fors
Makam odasında kullanılan tanıtıcı bayrak
Göndere çekilan tanıtıcı bayrak
Kırlangıç duvar tipi ve masa tipi tanıtıcı bayraklar
Logo
Polis arması
Polis rozeti
Rütbe işaretleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Eğitim ve öğretim kurumları
Tanıtıcı bayrakların tescili
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Yürürlük
Yürütme