Fındık İhracatının Murakabesine Dair Tüzük

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
FASIL I HÜKÜMLER
FASIL II Kontrol edilecek hususlar