Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
AMAÇ KAPSAM
Fiyat İstikrarı Komitesi
Fiyat İstikrarı Komitesinin görev ve yetkileri
Sekretarya
Bilgi isteme
Yürürlük
Yürütme