Gaziantep İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Ve Kamulaştırma Bilgileri Ve GüzergÂhı Gösterilen “8g4029 Suboyu Kök – Kanarya Kök Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu GüzergÂha İsabet Eden Taşınmazlarda Elektrik Dağıtım Tesis Yerlerinin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 4126)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :