HÂkimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu Personeli Disiplin Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Dayanak
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları Disiplin ve üst disiplin amirleri
Yetkili disiplin amirleri
Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
Yürürlük
Yürütme