Hopa İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Artvin Ve Rize İlleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 1778)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :

Pdf İndir