İstanbul İli, Fatih İlçesi, şehsuvarbey Mahallesinde Bulunan Ve 3/7/2007 Tarihli Ve 2007/12375 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla İlan Edilen Yenileme Alanı Kapsamına Giren, Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazın Bedelsiz Olarak Fatih Belediye Başkanlığına Devredilmesi Hakkında Karar (karar Sayısı: 1904)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :