İstanbul İli, Fatih İlçesinde Bulunan Ayasofya Camiinin Müzeye çevrilmesi Hakkındaki 24/11/1934 Tarihli Ve 2/1589 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Danıştay Onuncu Dairesinin 2/7/2020 Tarihli Ve E: 2016/16015, K: 2020/2595 Sayılı Kararı İle İptal Edildiğinden, Ayasofya Camiinin Yönetiminin 22/6/1965 Tarihli Ve 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanunun 35 İnci Maddesi Gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına Devredilerek İbadete Açılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 2729)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :

Pdf İndir