İstanbul Sabahattin Zaim üniversitesi İslam Dünyası Ve Küresel İlişkiler Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BÖLÜM AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
EKENCE BÖLÜM Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları Merkezin amaçları
Merkezin faaliyet alanları
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri Merkezin yönetim organları
Müdür ve görevleri
Yönetim Kurulu ve görevleri
Danışma Kurulu ve görevi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son ükümler Personel ihtiyacı
Ekipman ve demirbaşlar
Harcama yetkilisi
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
Yürürlük
Yürütme