İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 31. Grup Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil Ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (karar Sayısı: 3882)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :