Kadınlara Yönelik şiddet Ve Aile İçi şiddetin önlenmesi Ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Feshedilmesi Hakkında Karar (karar Sayısı: 3718)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :