10385 Kurum Yönetmeliği Sayılı Kurum Kuruluş Ve Üniversite Yönetmelik