“istanbul Havagazı Ve Elektrik Ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim şirketi”ni Satın Alma Sözleşmesinin Onanmasına Ve “istanbul Elektrik, Tramvay Ve Tünel İşletmeleri İdaresi”ne Devrine Dair Kanun Nedir