Karada çıkabilecek Yangınlarla, Deniz, Liman Veya Kıyıda çıkıp Karaya Ulaşabile- Cek Veya Karada çıkıp Kıyı, Liman Ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek önleme, Söndürme Ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BÖLÜM IIGörevlendirme iŞbölümü koordinasyon iŞbirliği ve söndürme
BÖLÜM IIIEğitim ve Öğretim
BÖLÜM IVDonatım
BÖLÜM VYetki Yükümlülük ve Denetim
BÖLÜM VIYürürlük ve Yürütme