Karahisar RüzgÂr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Afyonkarahisar Ve Uşak İllerinde Yer Alan Bazı Taşınmazların çevre Ve şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 2854)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :