Kılavuzluk Ve Römorkörcülük Hizmeti Vermekte Olan Kamu Kurumu Ve özel Kuruluşlar Tarafından Elde Edilen Hasılattan Alınacak Kamu Payı Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (karar Sayısı: 329)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :