Kilis Ve Mersin İlleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 398)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :