Kıvanç-2 Güneş Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Mersin İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların çevre Ve şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 1977)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :