Kıyıköy RüzgÂr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Kırklareli İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların çevre Ve şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 1751)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :

Pdf İndir