Kuzey Marmara Otoyolu İle Kesişen Enerji İletim Hatlarının Deplase Edilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 1890)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :