Madde Bağımlılığı Merkezlerinde Görev Yapacak Personelin Eğitimine Ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
AMAÇ
Hukuki dayanak
Tanımlar
Eğitimmerkezi olabilme şartları
Eğitimmerkezi olarak yetkilandirilmek için başvuru ve yetkilandirme
Eğitimprogramı
Eğitimprogramına başvuru
Değerlendirme
Sertifikalandırma
Daha önce eğitimalanlar