Mersin İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “9m5121 Sarıkavak – İbrahimli Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 4215)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :