Mersin İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Ve Kamulaştırma Bilgileri Ve GüzergÂhı Gösterilen “9m5120 Yapıntı Gençali Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu GüzergÂha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 4174)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :