Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Disiplin Amirleri Yönetmeliği (karar Sayısı: 609)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
GENEL AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Disiplin amirleri
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Yürürlük
Yürütme
Madde 8– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 44 Ek-1 MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ BİRİMİ UNVANI DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ GENEL SEKRETERLİK Genel Sekreter Cumhurbaşkanı Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Genel Sekretere bağlı personel Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısına bağlı personel Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter MÜSTAKİL DAİRE BAŞKANLIKLARI Daire Başkanı Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Grup Başkanı Daire Başkanı Genel Sekreter Yardımcısı Müşavir, Uzman ve Uzman Yardımcısı Daire Başkanı Genel Sekreter Yardımcısı Diğer personel Daire Başkanı Genel Sekreter Yardımcısı HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 1. Hukuk Müşaviri Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Hukuk Müşaviri, 2. Hukuk Müşaviri 1. Hukuk Müşaviri Genel Sekreter Yardımcısı Uzman ve Uzman Yardımcısı 1. Hukuk Müşaviri Genel Sekreter Yardımcısı Diğer personel 1. Hukuk Müşaviri Genel Sekreter Yardımcısı BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Uzman ve Uzman Yardımcısı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Genel Sekreter Yardımcısı Diğer personel Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Genel Sekreter Yardımcısı ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Özel Kalem Müdürü Genel Sekreter Diğer personel Özel Kalem Müdürü Genel Sekreter