Muş İli, Varto İlçesinde Bulunan Hamurpet (akdoğan) Gölü Ve Güneyinde Yer Alan Karasal Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil Ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (karar Sayısı: 2215)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :