Niğde İli, çamardı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Direk Gölü Doğal Sit Alanı İle Ulukışla İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Meydan Yaylası (karagöl, çiniligöl) Doğal Sit Alanının Korunma Statülerinin Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil Ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (karar Sayısı: 3701)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :