Niğde İli, Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Ve Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesine İlişkin 22/5/2013 Tarihli Ve 2013/4829 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 3028)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :