Nöbetçi Memurların Görev Ve Sorumlulukları İle çalışma şekillerini Gösterir Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
En az iki yıl hizmeti bulunmak