Olağanüstü Hal Bölge Valiliği Tarafından Silah Taşıma Ve Bulundurma Ruhsatı Verilmesinde Uyulacak Esaslar Hakkında Yönetmelik.

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ
Kapsam
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatı Taşıma ve bulundurma ruhsatı verilebilecek kişiler
Ruhsat verilecek silahların niteliği ve taşınabileceği yerler
Taşıma ve bulundurma ruhsatı düzenlenirken istenecek belgeler
Silah taşıma ruhsatının yenilenmesi ve geçerlilik süresi
Silahların devri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Silah Taşıma Ruhsatı Verilmesini Engelleyen Haller Silah taşıma ruhsatı verilmesini engelleyen haller
Silahların Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığına teslimi
Silah taşıma ruhsatının sağladığı yetkiler
Bulundurmaya dönüşme
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Kayıt ve tescil
Dayanak
Yürürlük
Yürütme