Olağanüstü Hal Kapsamında Sosyal Hizmetler Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (kararname Numarası: 130)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
AMAÇ
Sosyal hizmetler alanında alınan tedbirler
Geçici süreli görevlendirme
Sosyal destek ödemeleri
Yürürlük
Yürütme