Orman Yangınlarının önlenmesi Ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
iKiNCi BÖLÜMHaber Verme
ÜÇÜNCÜ BÖLÜMMükellefiyet Liste
BEŞiNCi BÖLÜMMükelleflerin yangın mahalline sevki
ALTINCI BÖLÜMSöndürme iŞ ve iŞlemleri
iaŞe Temini ve Dağıtımı
Daire Amirlerinin ve Zabıtanın Görevleri
SEKiZiNCi BÖLÜMTahkikat
DOKUZUNCU BÖLÜMGenel Hükümler