özürlüler Veri Tabanı Oluşturulmasına Ve özürlülere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
İKİNCİBÖLÜM Kimlik Kartı Verilmesine ve Özürlüler Veri Tabanı Oluşturulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Kimlik kartının niteliği
Kimlik kartının şekli ve basımı
Kimlik kartı için müracaat
Bilgi formunun düzenlenmesi
Kimlik kartı bilgilarinin veri tabanına aktarılması
Ulusal özürlüler veri tabanına aktarılan bilgilarin paylaşılması
Kimlik kartının düzenlenmesi
Kimlik kartının teslimi
Kimlik kartlarının yeniden düzenlenmesi
Kimlik kartlarının iade edilmesi
Kimlik kartlarının imha edilmesi
Kimlik kartlarında tahrifat sahtecilik
ÜÇÜNCÜBÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Özürlüler için kimlik kartları ila özürlülük bilgilarinin yer aldığı nüfus cüzdanları Geçici
Yürürlük
Yürütme