Posta çekleri Ve Yolculuk Posta çekleri Tüzüğü

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER
Deyimler
İKİNCİ BÖLÜM Posta çekleri Posta çeklerinin tanımı
Posta çekleri merkezleri
Adlarına çek hesabı açılabilecek kişiler
Çek hesabı açılması için baş vurma
Çek hesabı açılmasına engel haller
Çek hesabına katılma beyanı
Çek hesabı açılması
Çek hesabının nakli
Katılma beyanı kağıdındaki bilgilerde değişiklik
Çek hesabında sürekli olarak bulundurulacak para
Çek hesabındaki alacağa çekle tasarruf
Tasarruf yetkisi verilmesi
Tasarruf sınırı
Hesaptaki alacağın çekilişi
Çekler
Çek bedelinin sınırlandırılması
Ciro edilememe
Çekin doldurulması
Kabul edilmiyecek çekler
Çekin ödenmeme sebebinin açıklanması
Hesaba kaydedilecek işaretli çekler
Hesap bildirisi
Faiz
Çek hesabının kapatılması
Kapatılan çek hesabının tasfiyesi
Çek hesabına para yatırma
Para yatırma kağıtlarının yollanması ve dağıtılması
Gelen paraların çek hesabına kaydı isteği
Çeklerin ödenmesi
Birden fazla ödeme veya aktarma emrini kapsayan çekler
Çek hesaplarının tutulması ve yürütülmesi
Alacak veya borçlanma bildirileri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yolculuk posta çekleri Yolculuk posta çeklerinin tanımı
Yolculuk çeklerinin çıkarılması
Yolculuk çeklerinin düzenlenmesi
Yolculuk çeklerinin geçerlik süresi
Yolculuk çeklerinin ödenmesi
Kullanılmayan yolculuk çekleri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son hükümler Yürürlük
Yürütme