Rami Kışlasının (istanbul) Bölgede Yürütülen Kentsel Dönüşüm çalışmaları Kapsamında Müze Olarak Düzenlenecek Olması Nedeniyle Rami Esnafı İçin İnşa Edilmekte Olan çarşının Ulaşım Sistemine Bağlanarak çevresiyle Bütünlük Arz Edecek şekilde Tamamlanması Amacıyla İhtiyaç Duyulan özel Mülkiyete Konu Taşınmazların Toki Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 3509)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :