Rize İli, Merkez İlçe, çarşı Ve Piriçelebi Mahallelerinde 7/1/2020 Tarihli Ve 2038 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle İlan Edilen Riskli Alan Sınırları İçerisinde Bulanan özel Mülkiyete Konu Taşınmazların, Bölgedeki Sağlıksız Yapılaşmanın çözümüne Yönelik Projenin İvedilikle Hayata Geçirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 2487)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :

Pdf İndir