Silifke-mut Devlet Yolunun 11+500.00-12+000.00 Kilometreleri Arasında Meydana Gelen Heyelan Sonrasında Bölgedeki çalışmaların Bir An önce Tamamlanarak Yolun Trafiğe Açılması Amacıyla Bazı Taşınmazlar İle üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 3035)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :