Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ KISIM Umumi kaide ve esaslar
İKİNCİ KISIM Meslekdaşların hastaları ile münasebetleri
ÜÇÜNCÜ KISIM Meslektaşların birbiri ile ve paramedikal meslek mensup ile münasebetleri
DÖRDÜNCÜ KISIM Çeşitli hükümler