Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları Ve Birleşik Cihazlar İle Bunların Dışındaki Görsel Ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus Ve 2019 Yılı İçin Geçerli Olmak üzere Belirtilen ücretlerin Alınması Hakkında Karar (karar Sayısı: 499)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :