Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video Ve Birleşik Cihazlar İle Görsel Ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Diğer Cihazlardan 2021 Yılında Alınacak Maktu ücretlerin, 23/12/2019 Tarihli Ve 1841 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Yer Aldığı şekilde Tespit Edilmesi Hakkında Karar (karar Sayısı: 3324)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :