Toprakkale-bahçe İstasyonları Arası çift Hatlı Demiryolu Projesi Kapsamında Osmaniye İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazlar İle üzerlerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 3364)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :