Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM Etiketlemeye İlişkin Genel Hükümler Etiket bulundurma zorunluluğu
Etiketin konuluş biçimi
Tüketicinin bilgilandirilmesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Sorumluluk
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
Piyasa gözetimi ve denetimi
Yaptırım
Yürürlük
Yürütme