Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespiti Hakkındaki 15/6/2015 Tarihli Ve 2015/7748 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 1/9/2019 Tarihinden Geçerli Olmak üzere Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 1549)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :